Slide background
Valikko

Juhlapalvelun toimitusehdot, Oiva-raportti ja tietosuojaseloste

1. Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osanottajamäärälle. Lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa 2 viikkoa (14 vrk) ennen tilausta. Juhlapalvelulla on oikeus tarkistaa hintoja mikäli osanottaja määrä pienenee enemmän kuin 10 %

Varaajan tulee olla 18-vuotias ja pidätämme oikeuden tarkistaa varaajan luottotiedot.

2. Vahvistettuaan varauksen asiakkaan tulee maksaa varausmaksu 300 € kokonaisuudessaan.

Mikäli ennakkomaksusta on sovittu, tilaaja sitoutuu maksamaan sovitun ennakkomaksun eräpäivänä. Ennakkomaksun maksamatta jättäminen katsotaan varauksen perumiseksi.

3. Peruutus.

Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 60 vrk ennen tilaisuutta, varausmaksu palautetaan vähennettynä toimistokuluilla 50 € . Mikäli tilaisuus perutaan 60vrk-30vrk ennen tilaisuutta veloitamme varausmaksun. Mikäli peruutus tapahtuu 30vrk-14vrk ennen tilaisuutta veloitamme 30% tilaisuuden arvosta. ( kuitenkin vähintään varausmaksun + tilavuokran ) Mikäli peruutus tapahtuu 14vrk-7vrk ennen tilaisuutta veloitamme 50% tilaisuuden arvosta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7vrk ennen tilaisuutta, veloitamme koko tilaisuksen arvon ( 100% ).

Mahdolliset muut palveluntarjoajalle syntyneet kustannukset peritään täysimääräisenä asiakkaalta.

4. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus.

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Yritys ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa.

Yrityksellä on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille tai itselleen. Kaikki häiriöstä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta.

5. Pikatilauslisä. Pikatilauslisä veloitetaan myöhemmin kuin 3 arkipäivää ennen tilaisuutta tehdyistä uusista tilauksista sekä mahdollisista muutoksista olemassa oleviin tilaisuuksiin.  Pikatilauslisä on 50 euroa. Emme vastaa mahdollista pikatilaukseen liittyvistä menu-muutoksista.

6. Tarjoiluhenkilökunnasta veloitetaan tarjouksen osoittama hinta.

7. Vahingonteko. Tilojen varaaja vastaa kiinteistönomistajan omaisuudelle aiheutuvista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oksennuksen siivoamisesta veloitetaan vähintään 50 €.

8. Maksuehdot. Laskutettaessa maksuehto on 7 vrk ja viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas on velvollinen toimittamaan laskutustiedot henkilötunnuksineen/y-tunnuksineen välittömästi sopimuksen synnyttyä.

9. Toimitetuista tuotteista vastaamme kahden tunnin ajan toimituksesta sillä edellytyksellä että kuljetuslaatikoita ei ole avattu tai tuotteita poistettu kylmä- tai lämpösäilytyksestä. Emme hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita.

10. Reklamaatiot. Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä osoitteeseen juhlat@sininentalo.fi tai puhelimitse numeroon 0400 412 072 kahden arkipäivän kuluessa tilaisuudesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnastoissa.

 

 

Juhlapalvelu Sinisen Talon Helmen  Oiva-raportin löydät sivulta https://www.oivahymy.fi/hae-yrityksia/

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Juhlapalvelu Sinisen Talon Helmi Oy

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tietosuojavastaava Marjo Ahdeoja, juhlat@sininentalo.fi, p. 0400 412 072

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterissä on Juhlapalvelu Sinisen Talon Helmi Oy:n asiakastietoja (nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Sähköpostilistalla on listan tilaajien yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite).

Keräämme henkilötietoja sähköpostista tarjoukseen (jos sellainen on pyydetty) ja tilaukseen palvelun tuottamiseksi. Emme lähetä mainospostia.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain hoidettaessa asiakassuhdetta, tarjousta tehdessä ja laskutuksessa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Nimi, mahdollinen yritys (mikäli yritysasiakas), sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus
Rekisteröity tai kommentin jättänyt, voi pyytää kooste tiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka he ovat antaneet.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Poisto-oikeus ei koske sellaista henkilötietoa, joka rekisterinpitäjän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Juhlapalvelu Sinisen Talon Helmi Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Marjo Ahdeoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.