Slide background
Valikko

Juhlapalvelun toimitusehdot

1. Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osanottajamäärälle. Lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa 2 viikkoa (14 vrk) ennen tilausta. Juhlapalvelulla on oikeus tarkistaa hintoja mikäli osanottaja määrä pienenee enemmän kuin 10 %

Varaajan tulee olla 18-vuotias ja pidätämme oikeuden tarkistaa varaajan luottotiedot.

2. Vahvistettuaan varauksen asiakkaan tulee maksaa varausmaksu 300 € kokonaisuudessaan.

Mikäli ennakkomaksusta on sovittu, tilaaja sitoutuu maksamaan sovitun ennakkomaksun eräpäivänä. Ennakkomaksun maksamatta jättäminen katsotaan varauksen perumiseksi.

3. Peruutus.

Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 60 vrk ennen tilaisuutta, varausmaksu palautetaan vähennettynä toimistokuluilla 50 € . Mikäli tilaisuus perutaan 60vrk-30vrk ennen tilaisuutta veloitamme varausmaksun. Mikäli peruutus tapahtuu 30vrk-14vrk ennen tilaisuutta veloitamme 30% tilaisuuden arvosta. ( kuitenkin vähintään varausmaksun + tilavuokran ) Mikäli peruutus tapahtuu 14vrk-7vrk ennen tilaisuutta veloitamme 50% tilaisuuden arvosta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7vrk ennen tilaisuutta, veloitamme koko tilaisuksen arvon ( 100% ).

Mahdolliset muut palveluntarjoajalle syntyneet kustannukset peritään täysimääräisenä asiakkaalta.

4. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus.

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Yritys ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa.

Yrityksellä on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille tai itselleen. Kaikki häiriöstä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta.

5. Pikatilauslisä. Pikatilauslisä veloitetaan myöhemmin kuin 3 arkipäivää ennen tilaisuutta tehdyistä uusista tilauksista sekä mahdollisista muutoksista olemassa oleviin tilaisuuksiin.  Pikatilauslisä on 50 euroa. Emme vastaa mahdollista pikatilaukseen liittyvistä menu-muutoksista.

6. Tarjoiluhenkilökunnasta veloitetaan tarjouksen osoittama hinta.

7. Vahingonteko. Tilojen varaaja vastaa kiinteistönomistajan omaisuudelle aiheutuvista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oksennuksen siivoamisesta veloitetaan vähintään 50 €.

8. Maksuehdot. Laskutettaessa maksuehto on 7 vrk ja viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas on velvollinen toimittamaan laskutustiedot henkilötunnuksineen/y-tunnuksineen välittömästi sopimuksen synnyttyä.

9. Toimitetuista tuotteista vastaamme kahden tunnin ajan toimituksesta sillä edellytyksellä että kuljetuslaatikoita ei ole avattu tai tuotteita poistettu kylmä- tai lämpösäilytyksestä. Emme hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita.

10. Reklamaatiot. Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä osoitteeseen juhlat@sininentalo.fi tai puhelimitse numeroon 0400 412 072 kahden arkipäivän kuluessa tilaisuudesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnastoissa.